`
logo_eind-01.png

De heilige Sint Joris

Van alle gildeheiligen zijn Sint-Joris en Sint-Sebastiaan onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van een schuttersgilde. Sint-Joris is van deze twee heiligen de oudste. Hij is specifiek verbonden met de voetboog- of kruisbooggilden. Al eeuwenlang is hij de patroonheilige van de ridders, de overwinnaar van het kwade en de beschermer van de zwakkeren. Zijn beeld is voor ons onlosmakelijk verbonden met een draak.Sint Joris vieren we op 23 april de dag dat hij stierf.

 

Kalmthout

Wanneer de Sint-Jorisgilde van Kalmthout precies ontstaan is, weten we niet. Toch denken we dat de gilde al voor de 80-jarige oorlog bestond. Bronnen wijzen er wel op dat onzeschuttersgilde op 6 mei 1671 een kaert (reglement) kreeg van de moedergilde van alle Brabantse gilden in Leuven. Die zegt het volgende:

Kaert ofte ordonnatie welke de Gilde van den Kruysboog van den Eden Ridder St. Joris binnen de Hoofdstad van Loven is geevende aan de Nieuwe opgerichte Gilde van den Kruysboog van den Eden Ridder St. Joris binnen de Heerlijkheyd van Calmpthout.”

Het gaat hier niet om de stichting van de gilde, maar wel om een hernieuwing van de kaert of een heroprichting van de gilde. Vroegere handelingen en evenementen bewijzen inderdaad het bestaan van de gilde voor die datum. In 1655 vroeg bisschop de Capello van Antwerpen namelijk om in de kerk van Kalmthout een Sint-Jorisbeeld te plaatsen.

 

Toch heeft de Sint-Jorisgilde soms zware tijden gekend. Tijdens de 80-jarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog vielen alle activiteiten stil. In de tijd van de Fransen kwam het zelfs tot een ontbinding van verschillende gilden. Ondanks deze moeilijke tijden zijn ze er bijna altijd in geslaagd om terug open te bloeien. Sinds 1949, na de Tweede Wereldoorlog, is de Sint-Jorisgilde van Kalmthout weer een bloeiende en actieve gilde. Op dit moment zijn er twintig actieve gildebroeders en vijftien gildezusters die zich enthousiast wagen aan een schot.